Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op onze school. De MR vertegenwoordigt de belangen van kinderen, ouders en team. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De directeur heeft een adviserende rol. 

Oudergeleding 

Raymond Clement | Voorzitter 

Claudia Opdenakker | Lid

Laurens Edie | Lid 

Teamgeleding 

Manon Kemmerling | Lid 

Britt Kerkhofs | Lid 

Ramon Klein | Lid