Het onderwijs op Basisschool Martinus

Vanuit onze visie, waarin afstemming op onderwijsbehoeften en talenten van kinderen belangrijke uitgangspunten zijn, organiseren we het onderwijs. We werken in 4 units, te weten:

Unit 1          Groep 1 en 2
Unit 2          Groep 3 en 4 
Unit 3          Groep 5 en 6
Unit 4          Groep 7 en 8

De leerkrachten en onderwijsondersteuners plannen en organiseren gezamenlijk het onderwijs. Het geeft zo de mogelijkheid om steeds goed na te denken over het doel van lessen, hoe we dit het best kunnen organiseren en wat we dan aanbieden aan welke kinderen. Zo zijn er kinderen voor wie het fijn is dat ze nog wat langer instructie krijgen over een bepaald onderdeel, waarna ze dit samen met een leerkracht inoefenen. Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben en werken aan projecten onder begeleiding van onze begaafdheidsspecialist. Er zijn ook kinderen die alvast voorafgaand aan een les kort uitleg krijgen over wat er geleerd gaat worden. Kortom: vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en kwaliteiten van teamleden stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af op de behoeften van kinderen.

Om goed te kunnen leren en ontwikkelen hebben kinderen een omgeving nodig die hiervoor faciliterend werkt. Naast meerdere instructielokalen beschikken alle units over een eigen werkplein en kunnen alle leerlingen van de school gebruik maken van het stilteplein. We beschikken daarnaast ook over een crea-ruimte waar kook-, handvaardigheid-, en muziekactiviteiten kunnen plaatsvinden en een multifunctionele ruimte die voor allerlei uiteenlopende activiteiten geschikt is. 

Naast de fysieke inrichting van de leeromgeving is een ervaren gevoel van veiligheid een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen ontwikkelen. Samen met de kinderen werken we preventief aan een duidelijke en positieve cultuur. We hebben heldere afspraken en regels, geven elkaar complimenten wanneer het goed gaat en hebben consequenties voor gedrag dat niet past of grensoverschrijdend is.