Het onderwijs op Basisschool Martinus

Vanuit onze visie, waarin afstemming op onderwijsbehoeften en talenten van kinderen belangrijke uitgangspunten zijn, organiseren we het onderwijs. We werken in 4 units, te weten:

Unit 1          Groep 1 en 2
Unit 2          Groep 3 en 4 
Unit 3          Groep 5 en 6
Unit 4          Groep 7 en 8

De leerkrachten en onderwijsondersteuners plannen en organiseren gezamenlijk het onderwijs. Het geeft zo de mogelijkheid om steeds goed na te denken over het doel van lessen, hoe we dit het best kunnen organiseren en wat we dan aanbieden aan welke kinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen voor wie het erg fijn is dat ze nog wat langer instructie krijgen over een bepaald onderdeel, waarna ze dit samen met een leerkracht inoefenen. Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben en werken aan projecten onder begeleiding van een begaafdenspecialist. Er zijn ook kinderen die alvast voorafgaand aan een les kort uitleg krijgen over wat er geleerd gaat worden. Kortom: vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en kwaliteiten van teamleden stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af op de behoeften van kinderen.

Lekker en goed kunnen leren vraagt om een omgeving waar dat kan. Samen met de kinderen werken we aan een duidelijke en positieve cultuur. We hebben goede afspraken en regels, geven elkaar vooral complimenten wanneer het goed gaat en hebben ook duidelijke consequenties voor gedrag dat niet past of zelfs grensoverschrijdend is.