Basisschool Sint Martinus Heerlen
 
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
December 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl
 
 
Belangrijke data:
 
  • Donderdag 3 december: Sinterklaas-feest op de St. Martinusschool.
  • Vrijdag 4 december: 1e rapport voor de groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis.
  • Week van 7 december: deze week vinden de oudergesprekken plaats over het 1e rapport.
  • Dinsdag 1 t/m donderdag 10 december: Operatie Schoenendoos St. Martinus. We verzamelen speelgoed en kinderkleding voor onze zusterschool in Roemenië. Doet u ook weer mee ?
  • Maandag 30 november t/m woensdag 9 december: verkoop "Kaart in Actie" van de zelfgemaakte kaarten met als thema "feest".
  • Woensdag 16 december: afscheid meester Frank Feron met de kinderen.
  • Donderdag 17 december: Kerstontbijt op school gevolgd door de Kerstviering onder schooltijd. Zoals al eerder aangegeven is er geen avond Kerstviering meer.
  • Donderdag 17 december: laatste werkdag van Frank Feron op de St. Martinusschool in Welten.
  • Vrijdag 18 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016: Kerstvakantie.
 
Operatie Schoenendoos St. Martinus:
Dinsdag 1 t/m donderdag 10 december kunt u speelgoed en/of kinderkleding op school inleveren. Indien mogelijk ingepakt in Kerst-papier voor de feestvreugde.
 
Doorschuiven enkele kleuters:
 
Medio januari - februari 2016 zullen we in de kleutergroep 1 het maximale leerlingenaantal bereiken van 35 kinderen. Op dat moment zullen er enkele kinderen in de kleutergroepen worden doorgeschoven naar een andere kleutergroep. Dit alles zal op een zorgvuldige wijze worden bekeken door naar de ontwikkeling van het kind te kijken, welk kind er al aan toe is om een volgende stap te kunnen maken. De leerkrachten zullen daarover met u in gesprek gaan als dit eventueel aan de orde is. Hiermee krijgen we weer ruimte om nieuwe instromers die 4 jaar worden te kunnen begroeten. Voor de kinderen die in de maanden mei, juni en juli jarig zijn stellen we de schoolstart even uit, omdat dan alle kleutergroepen de maximale groepsgrootte hebben bereikt. Het is voor nieuwe kleuters én voor de huidige kleuters niet prettig om in een kleutergroep te starten van meer dan 35 kinderen. Ook dit hebben we vroegtijdig bij de betreffende ouders doorgegeven. We hopen op deze wijze tegemoet te blijven komen op de ontwikkelingsbehoefte van het jonge kind.
 
Tijdelijke opvolging directie:
 
Meester Jo Wetzels zal in de periode januari t/m juli 2016 als interim-directeur de St. Mar-tinusschool onder zijn hoede nemen. In deze periode zal er ook meer duidelijkheid komen m.b.t. de procedure van de opvolging van Frank Feron. Hierbij zal het team én de Medezeg-genschapsraad uiteraard worden betrokken door het College van Bestuur van Innovo.
Verdere kennismaking en communicatie van Jo Wetzels richting onze ouders laat ik even over aan Jo zelf. Hij zal ongetwijfeld ná de Kerstvakantie met iedereen gaan kennismaken.
Ik wens Jo Wetzels heel veel succes en natuurlijk ook heel veel werkplezier op de St. Martinusschool !!
  
Nieuwe kunststof kozijnen met dubbel glas voorzijde schoolgebouw:
 
Tijdens de komende Kerstvakantie zullen er weer flinke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de voorzijde van het schoolgebouw. Bij alle klaslokalen en de speelzaal van de kleuters zullen de houten kozijnen met enkel glas worden vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas. Dit zal het in de klassen nog aangenamer maken m.b.t. de warmte/kou en tocht ervaringen. Op termijn zullen alle klaslokalen ook nog een klimaat-installatie krijgen waarmee de aanwezige lucht steeds zal worden ververst. Dit in combinatie met de nieuwe kozijnen met dubbel glas zal het binnenklimaat op onze school een enorme verbetering opleveren.
In de laatste schoolweek van december zal de firma de speelzaal al voorzien van nieuwe kozijnen. De resterende werkzaamheden in alle lokalen vinden vervolgens in de vakantie plaats. De kozijnen van de ruimtes rondom de patio worden waarschijnlijk tijdens de carnavalsva-kantie vervangen. Ik ben blij dat alle klas-lokalen nu zo ver zijn dat ze allemaal zijn voorzien van nieuwe kunststof kozijnen met dubbel glas.    
 

 
 
Nieuwe ouders voor de Ouderraad:
 
Onze Ouderraad kan nog nieuwe ouders gebruiken die ons komt helpen met de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Heeft u interesse, neem dan contact op met de voorzitter van de Ouderraad, Karin Eikens: karineikens@gmail.com
 
Informatie over Mad Science:
 
Mad Science komt op BS St. Martinus !
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 25-11-2015, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus. 
 
De cursus is op maandag om 14:45, vanaf  4-1-2016. De bijeenkomsten duren één uur.
 
De kinderen worden vier of zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na afloop van de show worden de inschrijffor-mulieren aan de kinderen meegegeven. 
 
Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org
 
 
Meester Frank Feron zegt, heel graag tot ziens allemaal !!
 
Op maandag 25 februari 2007 begon mijn periode op de St. Martinusschool in Welten met een eerste kennismaking met het Team, de MR, de OR en de SAC. Een eerste kennismaking die meteen vanaf het begin goed voelde. In de bijna 9 jaren die daarop mochten volgen is dit eerste gevoel steeds groter geworden. Vanaf mijn eerste jaren die ik als directeur was begonnen heb ik heel veel ervaringen en persoonlijke ontwikkelingen mogen meemaken. De fijne tijd heeft mij gegeven om als onderwijsman en als persoon verder te mogen groeien. Een fantastisch team met lieve kinderen en geweldige ouders in de prachtige wijk Welten. Ik weet het, erg positief allemaal, maar zo heb ik het écht mogen ervaren. Een school die een fijne plek binnen de gemeenschap Welten opbouwde en die vanuit de Katholieke Identiteit de waarden en normen van Martinus probeerde invulling te geven vanuit de visie "oog hebben voor een ander". Dit is altijd het vertrekpunt geweest van onze onderwijskundige visie. Natuurlijk lukt dit niet altijd, maar ik proefde bijna altijd de insteek om mét elkaar de schouders eronder te zetten. Binnen het team, met de kinderen en ook met de ouders o.a. bij de geledingen MR, OR en SAC.
Ik ben er trots op dat ik deel mocht uitmaken van de St. Martinusschool in Welten. De school staat er goed voor: een prachtige beoordeling van de onderwijsinspectie, een financieel gezonde school, een gebouw met een goede staat van onderhoud. Afscheid nemen van iets dat mij zo dierbaar is valt zwaar, maar hoort bij de nieuwe stap die ik ga maken in Nuth. Ik wil u allen enorm bedanken voor de fijne tijd !!
Daarom zeg ik ook, héél graag tot ziens !!
 
 Met hartelijke groet,
 Frank Feron.
  
Sinterklaas op school:
 
Donderdag 3 december zal het grote kinderfeest op onze school weer worden gevierd met het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten.
We gaan er weer een feestelijke dag van maken voor onze kinderen. U zult begrijpen dat we dit helaas zonder de ouders gaan vieren omdat de grote hal overvol is bij de ontvangst van Sinterklaas. Dus wij vragen u ook dit jaar weer vriendelijk om de school om 8.30 uur, zoals elke dag, weer te verlaten. Wij gaan dan vervolgens met alle kinderen in de grote hal Sinterklaas welkom heten.
Uiteraard zullen we van deze dag weer foto's maken en deze vervolgens op onze website zetten: www.bsmartinus.nl . Dank voor uw begrip en medewerking !
We hopen maar dat alles weer goed mag gaan en dat Sinterklaas ook echt komt. Vol verwachting klopt ons hart !
 
Een jaar is bijna weer voorbij:
 
In de donkere maand december kijken we allemaal weer terug op het afgelopen jaar en gelukkig kijken we ook weer vooruit. In de geborgenheid van gezin en familie mogen we de warmte ervaren van Kerstmis; het nieuwe licht met de geboorte van het kindje Jezus.
Een jaar waarin we allemaal vreugde en soms ook verdriet meemaken. Hiermee omgaan is niet altijd eenvoudig. Wij wensen u allemaal een mooie afsluiting van het jaar en dat het nieuwe jaar u allemaal geluk en vooral gezondheid mag brengen.
Wij wensen alle kinderen en ouders een Zalig Kerstfeest en een heel Gelukkig Nieuwjaar !
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.