Basisschool Sint Martinus Heerlen
 
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
November 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl
 
 
Belangrijke data:
 
  • Woensdagavond 4 november: 19.30 uur informatiebijeenkomst voor de ouders van de Communicantjes.
  • Vrijdagavond 6 november: bingoavond in het kader van het 100-jarig bestaan.
  • Maandagavond 9 november: informatieavond  voor de ouders van groep 8A+B over het Voortgezet Onderwijs.
  • Dinsdag 10 november: vanaf 12.30 uur de hele school vrij i.v.m. studiemiddag.
  • Dinsdag 10 november: 18.30 uur St. Maartensviering in de Martinuskerk. Iedereen is van harte welkom.
  • Donderdag 12 november: 20.00 uur MR-vergadering.
  • Zaterdag 14 november: Intocht Sinterklaas in Meppel.
  • Woensdag 18 november: 20.30 uur Algemene Leden Vergadering van de Ouderraad.
  • Donderdag 19 november: vanaf 12.30 uur de hele school vrij i.v.m. studiemiddag.
  • Vrijdag 20 november: 1e rapport voor groep 8.
 
   
 
 Dinsdag 10 november Sint Maarten vanaf 18.30 uur in de Martinuskerk.
Dinsdag 10 november, de dag voorafgaand aan Sint Maarten, wordt de jaarlijkse lampionnentocht gelopen. Vanaf 18.30 uur is de viering in de Martinuskerk met aansluitend de tocht door het dorp. Zoals altijd zal Harmonie TOG de kinderen met lampionnen muzikaal begeleiden. Als afsluiter wordt het vuur aangestoken en kunnen de kinderen een zakje snoep ophalen.
We hopen weer veel kinderen met (zelfgemaakte) lampionnen te mogen begroeten deze avond !

Bingoavond vrijdag 6 november:
Komende vrijdagavond 6 november hebben wij de bingoavond. Dit in het kader van het 100-jarig jubileum van de St. Martinusschool. Zoals u misschien al heeft gezien hebben we een groot spandoek opgehangen met daarbij de data in mei 2016 waar we voor onze kinderen enkele feestelijke dagen gaan organiseren. Om dit feest te kunnen organiseren hebben we een aantal activiteiten georganiseerd om financiële middelen bij elkaar te krijgen voor het jubileumfeest. We zien ook voor de bingoavond een mooie opkomst wat betreft de aanmeldin-gen. Na sluiting van de inschrijftermijn hebben er ruim 130 kinderen ingeschreven om, samen met ouders en/of grootouders, deel te nemen aan deze gezellige bingoavond. We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen zoals bijvoorbeeld het bestellen van de drank en glazen, het verdelen van de aangemelde personen binnen het schoolgebouw, het inpakken van alle prijzen. We zijn enorm blij met de vele aanmeldingen en willen ook alle sponsoren van harte bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen. Het is hartverwarmend om dit alles mee te mogen maken hoe er op een heel warme wijze wordt gereageerd op onze oproepen.
 
Werkzaamheden tijdens de afgelopen herfstvakantie:
 
Tijdens de afgelopen herfstvakantie is er weer hard gewerkt aan ons schoolgebouw. Alle lokalen aan de achterzijde van het schoolgebouw hebben nieuwe kunststof kozijnen gekregen met dubbel glas. Hiermee hebben we nu 2/3 van het schoolgebouw voorzien van kunststof kozijnen met dubbel glas. Dit komt uiteraard het binnenklimaat ten goede. De oude katrolramen aan de achterzijde waren enorm tochtgevoelig en zorgden met name in de winter vaker voor een koude tocht door de lokalen. Het zal voor onze stookkosten zeker een verbetering opleveren. Daarnaast is het ook m.b.t. eventuele inbraak een stuk veiliger. Dit hebben we zeker kunnen merken toen ruim 2 jaar geleden onze zijgevel van het schoolgebouw werd voorzien van nieuwe kunststof kozijnen en dubbel glas. Deze zijde was erg gevoelig voor inbraak. Sinds de nieuwe situatie is dit gelukkig niet meer voorgekomen. Deze werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Dit uiteraard i.v.m. de onderhoudsstaat én de financiële planning. We brengen hiermee stapsgewijs het schoolgebouw van de St. Martinusschool op orde voor de toekomst. In de afgelopen 4 jaar zijn hiermee de dakbedekking, het sanitair, de plafonds, de verlichting en nu dus de kozijnen vervangen en vernieuwd.
Er staat ook nog de aanleg van een luchtzuiveringssysteem in de planning dat door de Gemeente Heerlen wordt gefinancierd.
 
 
Nieuwe school voor directeur Frank Feron.
 
Vóór de herfstvakantie heb ik het team geïnformeerd dat ik op sollicitatiegesprek ben geweest voor de vacature van nieuwe directeur op BS De Bolster in Nuth. Dit betrof een interne vacature binnen ons schoolbestuur Innovo. Naar aanleiding van dit gesprek ben ik  uit de 4 kandidaten voorgedragen als nieuwe directeur. Aangezien het team en de ouders van BS De Bolster nog vóór de herfstvakantie hierover worden geïnformeerd, wil ik u natuurlijk als eerste hierover informeren. Het is mijn keuze geweest om deze stap te zetten, hoe moeilijk dit voor mij ook was om afscheid te gaan nemen van zo'n geweldige school als de St. Martinusschool, zeker in dit jubileumjaar. Na de herfstvakantie zal het College van Bestuur alle ouders verder informeren over de te volgen procedure en het tijdpad wanneer ik definitief de overstap zal maken naar BS De Bolster in Nuth. 
Ik hecht er waarde aan om u te zeggen dat het helemaal los staat van de fantastische St. Martinusschool, maar dat het puur een eigen keuze is. Als directeur weet je dat je een tijdelijke plek hebt en ik ben blij dat ik een mooie periode van 8½ jaar heb mogen werken op onze St. Martinusschool.
Zo gauw ik meer informatie heb van het College van Bestuur zal ik u natuurlijk informeren. Ik wil u enorm bedanken voor de hartverwar-mende en ontroerende  reacties die ik al van meerdere ouders heb mogen ontvangen n.a.v. mijn aanstaande vertrek. Het zal mijn komende afscheid zeker niet makkelijk maken en mezelf kennende zal ik zeker enkele traantjes gaan wegpinken, dan bent u daar ook al vast op voorbereid J. Voor nu hoop ik u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,                                     Team St. Martinusschool Welten.