Basisschool Sint Martinus Heerlen
 
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
Oktober 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl
 
 
 
Belangrijke data:
 
  • Zaterdag 3 oktober: 18.30 uur herdenking bij oorlogsmonument bij de Martinuskerk.
  • Zondag 4 oktober: werelddierendag.
  • Maandag 5 oktober: Dag van de Leraar.
  • Dinsdag 6 oktober: 20.30 uur vergade-ring Ouderraad.
  • Woensdag 7 oktober: start van de kinderboekenweek van 7 - 18 okt. Thema "Raar maar waar".
  • Vrijdag 9 oktober: 9.00 uur openingsviering met de hele school naar de Martinuskerk.
  • Vrijdagavond 16 oktober: quizavond groep 8 A+B.
  • Zondag 25 oktober: wintertijd gaat in. De klok gaat 1 uur achteruit.
  • Herfstvakantie maandag 26 oktober t/m zondag 1 november.
 
Leerlingentelling 1 oktober:
 
Elk schooljaar vindt er op 1 oktober de leerlingentelling plaats. Het aantal leerlingen dat je op school hebt is bepalend voor het schoolbudget dat je volgend schooljaar ontvangt. Vandaag hebben we 293 kinderen op school. Dat is één leerling meer dan vorig jaar. Een mooi stabiel leerlingenaantal en een goede basis voor de komende jaren !
 
  
 
Schoolkoortje Markiko
 
Vind je het leuk om te zingen, kom dan bij ons schoolkoortje Markiko. Iedereen is welkom vanaf groep 3 t/m groep 8.
 
Wat zingen wij?
Met het schoolkoortje zingen we onder ander de liedjes die behandeld worden in de catechese lessen van juffrouw Marieke. Spelenderwijs pakken we deze liedjes uit om beter te begrijpen wat we nu eigenlijk zingen.
Liedjes die we zingen komen voort uit Jeugdkring Chrisko (zie ook de website  www.jeugdkringchrisko.nl ).
 
Waar repeteren we?
We repeteren op school in de speelzaal.
Wanneer repeteren we dan?
Om de week op woensdagmiddag  van 12.15 uur tot 13.00 uur
Wanneer hebben we een uitvoering?
Het schoolkoortje zingt tijdens gezinsmissen waarbij de school betrokken is. Denk bijvoorbeeld aan de:
St. Martinus viering
1ste advent viering
Herdertjes mis op kerstavond
Palmzondag
Kennismakingsmis communicanten
Een keertje proberen?
Wie mee wilt doen of wie een keertje wil komen kijken is welkom op woensdag 7 of 21 oktober….en kan zich aanmelden via de mail bij juffrouw Marieke: m.cloodt@home.nl
 
Oproep!
Wie van de ouders of opa's en oma's vindt het leuk om het schoolkoortje te komen ondersteunen tijdens de repetities en/of tijdens de gezinsmissen in de kerk? Geef je dan snel op bij juffrouw Marieke, zij kan een helpende hand gebruiken. Gebruik ook hiervoor het e-mail adres m.cloodt@home.nl  
Terugblik klussenochtend zaterdag 26 september jl.:
 
Afgelopen zaterdag hebben 11 hulpouders en 2 teamleden op een mooie zonnige zaterdag-ochtend vele klussen aangepakt op en rondom school. Eerst werd het hele schoolplein schoongeveegd van zand en bladeren. Daarna werden alle schoolpleinschilderingen vernieuwd. De schuur van de onderbouw is helemaal geschuurd en opnieuw in de beschermende rode beits gezet (Engels rood). Op het schoolplein is ook nog het aanwezige onkruid weggehaald en de boeiboord bij de grote boom is helemaal schoongemaakt (van groen naar wit J).
Daarnaast is ook nog de achtertuin helemaal gesnoeid en opgeruimd. Op onze website kunt u de foto's van deze klussenochtend misschien bekijken: www.bsmartinus.nl
We willen alle ouders enorm bedanken voor hun geweldige hulp ! Het was een heel gezellige ochtend, samen de handen uit de mouwen voor Martinus !
 
Sponsorloop opbrengst, geweldig !!
 
De opbrengst van de sponsorloop heeft tot nu toe opgeleverd : € 5.737,45 !!! Wat een geweldig bedrag heeft u met uw kinderen opgehaald voor het jubileumfeest. Het is in één woord ongelooflijk !! Enorm bedankt !!
Woensdag 30 september hebben alle kinderen meerdere rondjes rond de Weltervijver gerend tijdens de sponsorloop. Ook hiervan kunt u foto's terugvinden op onze website.
 
Inspectiebezoek op St. Martinus:
 
Afgelopen maandag 21 september is onze school bezocht door inspecteur van Herpt. Een dag waarin de hele school "onder de loep" wordt genomen. Een dag waar we met spanning én trots naar hebben uitgekeken. De inspecteur is in enkele klassen gaan kijken, heeft vele schoolbeleidsdocumenten gelezen (vooraf al), gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, teamleden. De Intern Begeleider en de Directeur hebben een presentatie gehouden over de ontwikkelingen van de school. Waar is de school mee bezig ? Welke sterke punten heeft de school ? Waar zijn nog ontwikkel-punten ? De voorlopige rapportage liet een heel herkenbaar beeld zien dat de inspecteur aan ons teruggaf. We zijn er trots op dat we een heel goede beoordeling hebben ontvangen. Op het moment dat de rapportage definitief is, zullen we de rapportage uiteraard met u delen. We kijken terug op een heel geslaagde en positieve inspectiedag !
 
Sponsorpakket 100 jaar
St. Martinusschool Welten.
 
Alle ouders ontvangen naast deze nieuwsbrief ook een sponsorbrief waarmee u de school kunt sponsoren voor het jubileumfeest in mei 2016. Dit heeft voornamelijk betrekking op eventuele ouders met een eigen bedrijf, of misschien wel binding met een bedrijf. Uiteraard vragen wij dit in alle vrijblijvend-heid. We realiseren ons terdege dat wij vaker een financieel beroep op u doen om samen dit feest te kunnen organiseren én vieren. Ik legde dit al uit tijdens de afgelopen informa-tieavond dat dit voor ons ook een beetje ongemakkelijk voelt. Sommige ouders vragen ons rekeningnummer om een bedrag over te maken. Dit mag natuurlijk. Ons rekeningnum-mer is NL06RABO 0184163080 t.n.v. BS St. Martinus te Heerlen. Heel erg bedankt voor uw hulp !!
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.