Basisschool Sint Martinus Heerlen
 
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
September 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl
 
 
Belangrijke data:
 
  • Maandag 31 augustus: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar !!
  • Maandag 7 september: 20.30 uur vergadering Ouderraad.
  • Maandag 14 september: informatie-avond. Groep 1 t/m 4 van 19.00-20.00 en groep 5 t/m 8 van 20.00-21.00 uur.
  • Woensdag 23 september: sponsorloop voor het 100-jarig bestaan van de St. Martinusschool !!
  • Woensdag 23 september: 20.00 uur vergadering van de MR.
  • Donderdag 24 september: SCHOOLREIS. U ontvangt hierover verdere informatie.
  • Maandag 28 september: spreekuur School Maatschappelijk Werk Alcander.
 
Jubileumjaar 100 jaar St. Martinusschool !!
 
Dit schooljaar bestaat onze school 100 jaar ! Dit gaan we uiteraard vieren. We gaan 2 activiteiten organiseren waarbij we extra geld willen "ophalen" om het feest te kunnen organiseren. Dit is de sponsorloop op woensdag 23 september en een bingoavond op vrijdagavond 6 november. De echte feestelijke activiteiten zullen plaatsvinden van woensdag 18 t/m vrijdag 20 mei 2016.
We zullen u gedurende dit schooljaar hierover verder informeren. We beseffen ook dat we enkele keren een beroep doen op uw financiële hulp, maar hopen samen met u er een mooi feest van te kunnen maken !

Informatieavond maandagavond 14 september:
 
Elk schooljaar hebben we op de 3e maandag onze informatieavond. Voor de groepen 1 t/m 4 zal deze zijn van 19.00 - 20.00 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 is deze van 20.00 - 21.00 uur. We beginnen in de grote hal, waar de directeur de schoolplannen voor dit schooljaar kort zal toelichten, daarna gaat u naar de leerkracht van uw kind. Daar zal elke leerkracht in het klaslokaal vertellen wat er komend schooljaar zoal in de groep aan bod zal komen. We hopen alle ouders tijdens de informatieavond te mogen begroeten.
 
Adresgegevens e.d. up-to-date houden:
 
Indien er veranderingen zijn in adresgegevens, telefoonnummers, mailadressen of andere zaken, geef het a.u.b. aan ons door. Dan kunnen wij ook de gegevens zo actueel mogelijk houden in onze administratie.
De mailadressen zijn voor ons belangrijk, omdat wij i.p.v. brieven kopiëren, steeds vaker communiceren via mail of onze website. Onze website is daarom zeker een bezoekje waard. U kunt vele fotoreportages terugvinden van vele schoolactiviteiten.
Verder kunt u ook de schoolgids digitaal bekijken, het zorgplan inzien, alle nieuwsbrieven tot 1 jaar geleden terugvinden, actueel nieuws over school lezen. Kortom een goede bron om veel informatie over onze school op te kunnen zoeken.
Ga naar: www.bsmartinus.nl
 

Samen met u maken we er een heel fijn schooljaar van voor uw én onze kinderen !
De scholen zijn weer begonnen:
 
Gisteren zijn de scholen in de regio Zuid allemaal weer begonnen. We hopen dat u allemaal heeft mogen genieten van een heel fijne zomervakantie. Gedurende de vakantie zijn er nog verschillende werkzaamheden binnen de school geweest: alle vloeren van de klaslokalen hebben een zeer grondige schoonmaakbeurt gehad en een speciale beschermingslaag gekregen. Alle ramen zijn van binnen en buiten gewassen en in een van de lokalen is een binnenwand helemaal hersteld en opnieuw geschilderd. Ook is aan het einde van de zomervakantie het hele schoolplein weer schoon gemaakt om alle kinderen weer goed te kunnen laten spelen op het schoolplein. Kortom we hebben er weer zin in om met het nieuwe schooljaar te beginnen.
Tijdens de vakantie zijn we al vaker op school geweest om alle lokalen weer in te ruimen. Wat dan opvalt is dat het zonder de kinderen toch wel erg stil is, te stil. Dan is het toch wel weer fijn om alle kinderen weer op school te hebben. Het ene kind blij en vrolijk, het andere een beetje stil, spannend om voor het eerst naar de grote school te gaan. Voor iedereen is de eerste schooldag altijd wel een beetje spannend, ook voor alle juffen en meesters.
 
Op de eerste schooldag hebben we aan alle oudste kinderen de nieuwe schoolgids meegegeven. We hopen dat deze is aangekomen. Anders kunt u bij onze directeur Frank Feron binnenlopen om een nieuwe schoolgids te vragen.
 
Welkom aan nieuwe collega's:
 
Dit schooljaar mogen we 2 nieuwe collega's welkom heten op de St. Martinusschool. In groep 1 is juffrouw Heidi Collins de opvolgster van onze collega Jeanne Hollewijn die van haar pensioen gaat genieten. We nemen op een geschikt moment uiteraard nog afscheid van juf Jeanne. Juffrouw Heidi zal samen met juffrouw Tineke groep 1 voor haar rekening nemen.
Daarnaast heten we ook juffrouw Esther Honings van harte welkom. Zij is de duo-partner van juffrouw Manon in groep 7.
We zijn blij met onze 2 nieuwe collega's. We wensen Heidi en Esther heel veel succes en werkplezier op onze St. Martinusschool !!
 
We kunnen nog extra hulp gebruiken:
 
  • Kunt u onze luizenbrigade komen versterken ? Geef dit dan a.u.b. door aan onze directeur Frank Feron.
  • We kunnen ook hulp gebruiken bij kleine onderhoudsklussen. Aangezien we beperkte conciërge-uren hebben is dit zeker welkom. Als wij weten wie we hiervoor mogen vragen, dan maken veel handen het werk lichter. Indien u kunt/wilt helpen bij de "onderhouds-brigade" dan kunt u dit doorgeven aan Frank Feron.
  • Binnenkort zullen we ook weer een klussenochtend organiseren op een zaterdagochtend. Hierover zullen wij u informeren.
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.