Basisschool Sint Martinus Heerlen
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
Juli 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl

 
Belangrijke data:
 
 • Vrijdag 3 juli: groep 2 vrij i.v.m. ADV. De 4-jarige kinderen hebben op vrijdag altijd al vrij.
 • Woensdag 8 juli: de kinderen van groep 5B treden op voor de kinderen van groep 4+5 in het kader van hun muziekproject Young Brass.
 • Donderdag 9 juli: rapporten groep 1 gaan mee naar huis.
 • Vrijdag 10 juli: rapporten groep 2 t/m 8 gaan mee naar huis.
 • Vrijdag 10 juli: afscheidsavond groep 8 met o.a. de musical.
 • Maandagmiddag 13 juli: doorstroom-middag met kennismaking van de nieuwe klassen met de nieuwe leerkrachten.
 • Donderdag 16 juli: laatste schooldag van het schooljaar.
 • Zomervakantie van vrijdag 17 juli t/m zondag 30 augustus.
 • Maandag 31 augustus: start van het nieuwe schooljaar.
 
Wijziging studie(mid)dag:
 
Dinsdag middag 28 juni 2016 wordt dinsdagmiddag 21 juni 2016 en woensdag 29 juni wordt woensdag 22 juni 2016. Dit staat uiteraard goed vermeld in onze nieuwe schoolgids. Deze ontvangt uw zoals gebruikelijk weer op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
 
 
 
Verdeling van de kinderen in welke groep:
 
Voorgaande jaren maakten we bij het laatste rapport bekend in welke groep uw kind na de zomervakantie zat. Nu maken we dit iets eerder bekend namelijk op maandag 6 juli. Met name de kinderen die komend jaar in groep 1-2-3-5 zitten, aangezien hier meer groepen zijn.
Elk jaar besteden wij heel veel zorg aan de verdeling van de kinderen over de betreffende groepen. Hierbij houden wij rekening met de verschillen in de onderwijs-behoeften van elk kind. We proberen de eventuele zorg dus te verdelen. We proberen rekening te houden met verdeling jongens-meisjes en vriendjes vriendinnetjes. Dit is een proces dat we met veel zorg ter hand nemen. Dit kost veel overleg om tot een zo goed mogelijke verdeling te komen. Dit betekent in de praktijk dat het soms niet voor iedereen tot volledige tevredenheid is verdeeld, wat heel moeilijk is voor ruim 300 kinderen. Toch nemen wij daar het besluit in in het algemene belang en daarom gaan we dan ook niet meer herschikken. We hopen op uw begrip en medewerking dat we naar eer en geweten deze verdeling hebben gemaakt.
 
 
 
Groepsbezetting schooljaar 2015-2016:
 
 • Groep 1: juf Tineke Kluytmans (ma., di.) en juf Jeanne Hollewijn-Saris.
 • Groep 1-2: juf Linda Jongen.
 • Groep 2-3: juf Britt Kerkhofs.
 • Groep 3: juf Mechtild Haeren-Ruland (ma., di., do.) en juf Margo Rothkrantz-Siebers (woe., vrij.)
 • Groep 4: juf Maaike Koonen-Otten (ma., di., do.) en juf Niki Ubaghs (woe., vrij.)
 • Groep 5A; meester Frank Peters en juf Angelique Carta-Koekkoek (do.)
 • Groep 5B: juf Niki Ubaghs (ma., di.) en meester Jo Dassen (woe. t/m vrij).
 • Groep 6: juf Olga Brunnecker (ma., di., do.) en juf Angelique Carta-Koekkoek.
 • Groep 7: juf Manon Claus-Wetzels (ma. t/m woe.) en vacature voor do., vrij.
 • Groep 8A: meester Sebastiaan Lumey.
 • Groep 8B: meester Roy Renkens.
 
Tropenrooster donderdag 2 en vrijdag 3 juli:
 
Door de extreme temperaturen hebben we, met toestemming van de MR, het besluit genomen de mogelijkheid te bieden om donderdag 2 en vrijdag 3 juli om 12.00 uur de schooldag eerder te stoppen. Heeft u geen opvang dan kan uw kind gewoon op school blijven tot 14.30 uur. We passen het programma aan aan de omstandigheden. Verdere info ontvangt u vandaag via een brief. Belangrijk om dit briefje ingevuld in te leveren als u gebruik maakt van het tropenrooster !
 
Nieuwe zand in de zandbak:
 
Afgelopen week is onze zandbak weer voorzien van nieuwe zand. Conform een vaststaand rooster wordt elke 2 jaar de zandbakzand helemaal vervangen.
 
Hulpouders enorm bedankt voor de hulp !!!
 
Alle ouders die ons dit schooljaar hebben geholpen bij activiteiten, excursies, computerhulp, OR, MR, SAC e.d. willen wij oprecht heel hartelijk bedanken ! Zonder uw helpende hand zijn vele activiteiten bijna niet te organiseren. Nogmaals hartelijk bedankt en we hopen ook komend schooljaar weer op uw hulp te kunnen rekenen !
 
Weer een schooljaar voorbij:
 
We zijn bijna aan de laatste 2 schoolweken begonnen. Wat gaat het toch snel, maar misschien is dat ook wel weer een goed teken. In deze laatste 2 weken ontvangt u in ieder geval nog het schooljaarverslag over het huidige schooljaar. Wij zullen dit weer toesturen via een mailbericht. Uiteraard kunt u dit ook weer terugvinden op onze website:   www.bsmartinus.nl
 
 
Geniet allemaal van een heerlijke zomervakantie ! shades
 
Hopelijk zien we elkaar weer terug op
 
maandag 31 augustus in goede gezondheid
 
bij de start van het nieuwe schooljaar !
 
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.