Basisschool Sint Martinus Heerlen
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
juni 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl


 
Belangrijke data:
 
 • Maandag 1 juni: de groepen 5 hebben een excursie naar de Botanische tuin in Kerkrade.
 • Donderdag 4 juni: 20.00 uur vergade-ring van de Medezeggenschapsraad.
 • Woensdag 10 juni: 20.30 uur vergade-ring van de Ouderraad.
 • Dinsdag 16 juni: schoolreis groep 5 t/m 8 naar GaiaZoo. Vertrek 9.40 uur en terug op school 16.30 uur.
 • Donderdag 18 juni: schoolreis groep 1 t/m 4 naar GaiaZoo. Vertrek 10.30 uur en terug op school 15.25 uur.
 • Vrijdag 19 juni: de kinderen van groep 2 hebben vrij i.v.m. ADV. De 4 jarige kinderen in groep 1 hebben elke vrijdag al vrij.
 • Zondag 21 juni: vaderdag. Proficiat voor alle Papa's !
 • Woensdag 24 t/m vrijdag 26 juni: schoolverlaterskamp voor groep 8 in     't Leienhoes in Wylre. Heel veel plezier allemaal !
 
Uitslag Cito-Eindtoets groep 8.
 
De score van de Cito-Eindtoets was dit jaar wederom prima met 539,7. Het landelijk gemiddelde zit altijd zo rond de 535. Dit jaar voor het eerst de Cito-Eindtoets in april,  ná het schooladvies. We mogen trots zijn op dit mooie resultaat dat de kinderen hebben behaald. Iedereen op zijn of haar eigen niveau, proficiat allemaal !
 
 
Groepsindeling 2015-2016:
 
De groepsindeling voor komend schooljaar zal komende vrijdag 5 juni op onze website bekend worden gemaakt: www.bsmartinus.nl
We hopen dat u onze website zult bezoeken ! Komende donderdag zal de groepsindeling bij de MR-vergadering nog worden besproken.    Hoe de groepsbezetting er komend schooljaar uit gaat zien, zullen we nog even moeten afwachten i.v.m. mogelijke laatste wijzigingen via ons schoolbestuur. Op het moment dat dit bekend is, zullen we dit uiteraard zo spoedig mogelijk met onze ouders communiceren via onze website.
 
Scholieren Atletiektoernooi Parkstad, terugblik op deze sportieve middag 20 mei:
 
Afgelopen woensdag 20 mei heeft Martinus met 2 teams deelgenomen aan het Scholieren Atletiektoernooi Parkstad. Dit werd gehouden op het oude Roda-stadion Kaalheide in Kerkrade. De atletiekonderdelen hoogspringen, 60 m. sprint, verspringen, balwerpen en estafette kwamen aan bod. Tevens was er ook nog een sportkennisronde in de aanwezige Olympische sportbus.
Alle onderdelen werden in 2 klassementen bijgehouden: een individueel jongens en meisjesklassement én een teamklassement. Het Martinusteam van groep 8 werd uiteindelijk de overall-winnaar van alle teams ! Er vielen ook nog enkele individuele medailles. Alle deelnemers ontvingen een leuk vaantje ter herinnering aan deze sportieve middag. Ondanks een flinke regenbui hebben de kinderen toch een leuke en sportieve middag gehad.
U kunt op onze website www.bsmartinus.nl een fotoreportage van deze middag terugvinden.
Op bijgaande foto's kunt u o.a. de trotse winnaars zien met de ontvangen beker voor de 1e plaats als eindwinnaar van alle deelnemende teams.
 
Vakantierooster en studie(mid)dagen voor het schooljaar 2015 - 2016:
 
 • Herfstvakantie: 26 - 30 okt. '15.
 • Kerstvakantie: 21 dec. '15 - 1 jan. '16.
 • Carnavalsvakantie: 8-12 febr. '16
 • Paasvakantie: 25-29 maart '16.
 • Meivakantie: 25 april - 6 mei '16.
 • Pinksteren: 16+17 mei '16.
 • Zomervakantie: 25 juli - 2 sept. '16.
 
Studiemiddagen, vrij vanaf 12.30 uur:
 • Di. 10 nov. vanaf 12.30 uur vrij.
 • Do. 19 nov. vanaf 12.30 uur vrij.
 • Di. 8 maart vanaf 12.30 uur vrij.
 • Do. 17 maart vanaf 12.30 uur vrij.
 • Di. 28 juni vanaf 12.30 uur vrij.
 • Woensdag 29 juni: hele dag vrij.
 
Op de St. Martinusschool maken we al jaren te veel lesuren. Door de nieuwe cao hebben we deze mogelijkheden niet meer en hebben we daarom voor extra studie(mid)dagen gekozen. We blijven nog steeds binnen de normen van de wettelijke kaders voor het aantal lesuren.
 
Datum Communie 2016:
 
Zoals al eerder op onze website was te zien, is de datum voor de Communieviering 2016 bekend. Deze zal plaatsvinden op Pinksterzondag 15 mei 2016. Omdat Hemelvaartsdag komend jaar tijdens de meivakantie valt, hebben we gekozen voor Pinksterzondag. Uiteraard is dit in overleg met de Parochie besloten.
 
 
Aanmelden kinderen die binnenkort 4 jaar worden:
 
Indien u nog in uw gezin een zoontje of dochtertje heeft dat binnenkort 4 jaar zal worden, geef dit dan a.u.b. ook door op school. Wij weten niet precies van alle gezinnen wanneer een meisje of jongen 4 jaar gaat worden. Dit is voor ons als school wel handig om te weten. Dit heeft vooral te maken met het feit dat wij een betere inschatting kunnen maken hoeveel kinderen er nog gaan instromen. Bij voorbaat hartelijk dank om uw jongere kinderen tijdig door te geven aan Meester Frank Feron i.v.m. een tijdige planning voor de groepen.

Enkele foto's van het Scholieren Atletiektoer-nooi Parkstad.
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.