Basisschool Sint Martinus Heerlen
De gegevens zijn uitgewerkt in een 4-puntsschaal.  
2016 Ouders  
 
 
 
Aantal respondenten 113
   
   
Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid)  
0. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3
0. Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 3,0
0. Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 3,1
0. Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,3
0. Hoe tevreden bent u over de aandacht van de school voor normen en waarden? 3,0
0. Hoe tevreden bent u over het hanteren van regels en afspraken voor de leerlingen? 3,0
0. Hoe tevreden bent u over de aandacht van de school voor de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind? 3,1
0. In hoeverre kan uw kind met problemen terecht bij de leerkracht? 3,1
0. De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is prettig. 3,2
   
   
  Gemiddelde
   
Sociale veiligheid  
   
Let op: bij de volgende vijf vragen wordt een andere antwoordschaal gebruikt.  
   
0. Mijn kind wordt op school gepest door andere leerlingen. 1,6
0. Mijn kind wordt online gepest door andere leerlingen. 1,1
0. Andere leerlingen doen mijn kind expres pijn. 1,5
0. Mijn kind is bang voor andere leerlingen. 1,4
0. De leerkracht helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen. 2,6
   
   
  Gemiddelde
   
   
0. Hoe tevreden bent over de wijze hoe school omgaat met pestgedrag? 2,6
   
   
  Gemiddelde
   
Onderwijsleerproces  
0. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 3,1
0. Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 3,3
0. Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 3,0
0. In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 2.9
0. Hoe tevreden bent over hoe de school over het algemeen het onderwijs verzorgt? 3,1
0. De school besteedt voldoende aandacht aan het behalen van goede leerprestaties van mijn kind. 3,1
0. In hoeverre bent u tevreden over het onderwijsaanbod in de verschillende vakgebieden? 2,8
0. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen krijgen voldoende aandacht op school. 2,6
0. Mijn kind leert op school goed samen te werken met andere kinderen. 3,3
0. Mijn kind krijgt regelmatig gelegenheid om zelfstandig te werken. 3,4
   
   
  Gemiddelde
   
Informatie en communicatie  
0. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 2,8
0. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 2,8
0. De school stelt ouders tijdig op de hoogte als er problemen zijn. 2,6
0. Leerkrachten zijn goed bereikbaar en nemen voldoende tijd voor een gesprek. 3,1
0. Directie is goed bereikbaar en neemt voldoende tijd voor een gesprek. 2,9
0. De contacten met alle medewerkers van school verlopen prettig. 3,0
0. Ik ben tevreden over de mogelijkheden die de school biedt om ouders te betrekken bij het onderwijs. 2,7
   
   
  Gemiddelde
   
Algemeen  
0. Bent u tevreden over de schooltijden? 3,6
0. Bent u tevreden over de overblijfregeling of het continurooster zoals de school dit nu hanteert? 3,7
0. Bent u tevreden over de mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang? 3,3
0. De verkeerssituatie rondom school is veilig. 2,2
0. Het schoolplein is aantrekkelijk ingericht. 2,6
0. Het is schoon en opgeruimd in de school. 3,2
0. De school maakt mijn verwachtingen waar. 3,1
0. Over het algemeen ben ik tevreden over hoe de school invulling geeft aan haar Identiteit. 2,9
0. Welk rapportcijfer geeft u de school? 7,4