De gegevens zijn uitgewerkt in een 4-puntsschaal.  
  2016 Leerlingen
  Aantal respondenten
   
  Gemiddelde
Schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid)  
0. Hoe graag ga je naar school? 2,9
0. Hoe veilig voel je je op school? 3,5
0. Hoe duidelijk vind je de regels op school? 3,4
0. Heb je het naar je zin in de groep? 3,4
0. Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen? 3,2
0. Hoe schoon en netjes is het op school? 2,9
0. Hoe tevreden ben je over de speelmogelijkheden op de speelplaats? 2,9
0. Vind je dat je juf of meester het pesten goed aanpakt? 3,6
   
Omgaan met elkaar  
   
Let op: bij de volgende vier vragen wordt een andere antwoordschaal gebruikt.  
   
0. Ik word op school gepest door andere leerlingen. 1,3
0. Ik word online gepest door andere leerlingen. 1,1
0. Andere leerlingen doen mij expres pijn. 1,3
0. Ik ben bang voor andere leerlingen. 1,1
0. Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen. 3,2
0. Vind je dat je juf of meester het pesten goed aanpakt? 3,6
   
De lessen  
0. Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? 3,6
0. Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester? 3,6
0. Weet je juf of meester wat je goed kan? 3,6
0. Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet? 3,5
0. Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is? 3,7
0. Leer je op school om goed alleen te werken? 3,3
0. Leer je op school om goed samen te werken? 3,7
   
Algemeen  
0. Welk rapportcijfer geef je de school? 8,2