Basisschool Sint Martinus Heerlen
Schoolklimaat en Veiligheid 2017-2018 groep 6 t/m 8

Per 1 augustus 2015 zijn schoolbesturen bij wet verantwoordelijk zorg te dragen voor de sociale veiligheid van leerlingen op al hun scholen. Hierbij is het verplicht dat de school zorgt voor: • Het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid. • De aanwezigheid van een persoon bij wie ten minste de taken zijn belegd van het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en die fungeert als aanspreekpunt in het kader van pesten. • Het monitoren van de sociale veiligheid van alle leerlingen met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft en het doorsturen van de resultaten van de monitoring naar de Inspectie van het Onderwijs. Kort gezegd: de school heeft een monitoringsplicht. Schoolklimaat en veiligheid In deze rapportage vindt u informatie over de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen op uw school die de Venstersvragenlijst hebben ingevuld. De informatie uit deze rapportage is gebaseerd op de resultaten van de sociale veiligheidsvragen in de Vensters-vragenlijst voor leerlingtevredenheid. De uitkomsten van het onderzoek helpen om inzicht te krijgen in de ervaringen van de leerlingen en de aantasting van de fysieke en de ervaren veiligheid.


Betrouwbaarheid onderzoek

Voor een betrouwbaar resultaat van het onderzoek is voldoende respons nodig. We hebben de betrouwbaarheid van uw respons berekend. Bij de vereiste betrouwbaarheid hebben voldoende leerlingen de vragenlijst ingevuld en bij een gewenste betrouwbaarheid zijn dit er nog iets meer. Hoe meer leerlingen de vragenlijst invullen, hoe beter de resultaten de werkelijkheid weerspiegelen.
Gemiddelde sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen: 8,6

Het welbevinden van de leerlingen

- Hoe graag ga je naar school?                                                                         7,1
-  Heb je het naar je zin in de groep?                                                              8,3
- Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?               8,3

Ervaren sociale, psychische en fysieke veiligheid 

- Hoe veilig voel je je op school?                                                                     8,7
- Hoe duidelijk vind je de regels op school?                                                 8,0

Aantasting van de sociale, psychische en fysieke veiligheid  (1 = altijd,  10 = nooit)

- Ik word op school gepest door andere leerlingen.                                     9,4
- Ik word online gepest door andere leerlingen.                                        10
- Andere leerlingen doen mij expres pijn.                                                     9,3
- Ik ben bang voor andere leerlingen.                                                             9,8