Basisschool Sint Martinus Heerlen
 Algemeen:

Wie is de ouderraad?:

De ouderraad bestaat  momenteel uit 13 ouders die op vrijwillige basis niet onderwijsgebonden activiteiten organiseert in samenwerking met leden van het onderwijzende personeel.

Wie is de oudervereniging?:

Dit zijn alle ouders en/of voogden van de leerlingen die op de basisschool zitten en de jaarlijkse ouderbijdrage betalen; de leden van de oudervereniging.
De oudervereniging is opgericht op 14 januari 1966. In 1996 zijn de statuten in een notariële acte opgenomen. Een kopie van deze acte kan opgevraagd worden bij de secretaris van de vereniging.

Samenstelling van de ouderraad:

De ouderraad bestaat uit het dagelijkse bestuur met een voorzitter, vice- voorzitter, secretaris, de penningmeester en 9  leden. In de oprichtingsakte van de vereniging staat dat de ouderraad uit maximaal 15 leden mag bestaan.

Huidig samenstelling ouderraad:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Rohini Weck
Vice Voorzitter: Milou Geraedts

Secretaris: Dymphi Lennertz
Penningmeester: Kai Gidding
Leden:
Miranda van de Berg, Natascha Deumens, Helene Franssen, Nicole Frantzen, Nicole Hesdahl, Melanie Lambij, Tanja Starremans, Lieke Vorage en Machteld Willems

Ouderbijdrage:
In juni van elk schooljaar stuurt de ouderraad een verzoek aan alle ouders en/of verzorgende om de ouderbijdrage van dat lopende schooljaar te storten. Met deze vrijwillige bijdrage is het mogelijk om gedurende het schooljaar een groot aantal activiteiten en de schoolreis te organiseren. Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage  
€25,50 voor unit 1, € 39,00 voor unit 2 en € 39,00 voor unit 3. Voor eventuele meerdere kinderen kunt u contact opnemen met de penningmeester Kai Gidding.

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is:  NL52 INGB 0007 3040 57