Algemeen:
 
Wie is de ouderraad?:
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die op vrijwillige basis niet onderwijsgebonden activiteiten organiseert in samenwerking met leden van het onderwijzende personeel.

Wie is de oudervereniging?:
Dit zijn alle ouders en/of voogden van de leerlingen die op de basisschool zitten en de jaarlijkse ouderbijdrage betalen; de leden van de oudervereniging.

De oudervereniging is opgericht op 14 januari 1966. In 1996 zijn de statuten in een notariële acte opgenomen. Een kopie van deze acte kan opgevraagd worden bij de secretaris van de vereniging.

Samenstelling van de ouderraad:
De ouderraad bestaat uit het dagelijkse bestuur met een voorzitter, vice- voorzitter, secretaris, de penningmeester en een 11 tal leden. In de oprichtingsakte van de vereniging staat dat de ouderraad uit maximaal 15 leden mag bestaan.

Huidig samenstelling ouderraad:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Rohini Weck

Vice Voorzitter: Milou Geraedts

Secretaris: Dymphi Lennertz

Penningmeester: Kai Gidding

Leden:
Maurice de Esch,  Bianca Savelbergh, Norbert Diederen, Cindy van de Weyer, Sylvia Wachelder, Inge Verouden, Monique Peters, Josine Rentenaar en Sascha Suppers

Ouderbijdrage:

Rond oktober van elk schooljaar stuurt de ouderraad een verzoek aan alle ouders en/of verzorgenden om de ouderbijdrage van dat lopende schooljaar te storten. Met deze vrijwillige bijdrage is het mogelijk om gedurende het schooljaar een groot aantal activiteiten te organiseren.Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage  
€ 20,00 voor het eerste kind, € 17,50 voor het tweede kind en € 15,00 voor het derde kind. Voor eventuele meerdere kinderen hoeft er geen bijdrage betaald te worden.
Kinderen die instromen nadat het verzoek van de ouderbijdrage is uitgedeeld krijgen begin januari van het nieuwe jaar een brief van de penningmeester om de bijdrage te voldoen. Kinderen die vanaf het nieuwe jaar instromen hoeven voor dat schooljaar geen ouderbijdrage meer te voldoen.

Als ouders de ouderbijdrage niet voldoen mogen de kinderen wel deelnemen aan de sinterklaasactiviteit en het schoolreisje.  Aan deze ouders en/of verzorgers vraagt de ouderraad een hogere eigen bijdrage. Kinderen die instromen na januari betalen voor het schoolreisje ook een hogere bijdrage.

Het Gironummer  van de ouderraad is:  7304057

Activiteiten:
Welke activiteiten organiseert de ouderraad?:
Het hele schooljaar door organiseert de ouderraad in vooraf samengestelde groepjes activiteiten zoals: sinterklaasviering, paasbrunch, kinderboekenweek, communie, schoolreisje, schoolverlateravond, oud papierverzameling, culturele activiteiten, flessenactie en de filmochtend.

Als basis voor de organisatie van deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van een draaiboek en een begroting als leidraad voor iedere activiteit.

Bij elke activiteit wordt een aanspreekpunt van de ouderraad en van het onderwijzende personeel aangewezen.

Vergaderingen:
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en worden minimaal 6 keer per schooljaar gehouden. In oktober of november wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. 

In het jaaroverzicht van de school staan alle vergaderdatums genoemd. De vergaderingen vinden op school plaats en beginnen om 20.30 uur.

Communicatie:
Op dit moment zijn er verschillende mogelijkheden om u te informeren. Er is een website, het publicatiebord en de nieuwsbrief. Ook u als ouder kunt gebruik maken van deze communicatiemiddelen. Voor de ouderraad is Nicole Ritzen het aanspreekpunt. U kunt haar bereiken via het volgende e-mailadres:
nicole.ritzen@gmail.com

Betrokkenheid:
Voor ons als ouderraad is de betrokkenheid van iedere ouder van groot belang om alle activiteiten te kunnen organiseren.

Deze activiteiten zorgen voor een positieve beleving van de school voor de kinderen, de ouders en het personeel.

Indien u meer informatie wenst van de ouderraad of van de activiteiten die wij organiseren kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad of via ons communicatie mailadres.

Belangrijke informatie voor nieuwe ouders:
 

Schoen zetten:

Tijdens de Sinterklaasvoorbereidingen mogen alle kinderen hun schoen zetten. Meestal is dit de woensdag voordat de Sint en de Pieten de school bezoeken. Samen met de leerkracht zetten ze de schoen in de klas. De ouderraad zorgt dan dat er een kleine traktatie en wat snoepgoed in de schoen komt.

Het is belangrijk om aan te geven of uw kind een speciaal dieet heeft of allergisch is dan wordt daar rekening mee gehouden.

Trakteren:
In groep 1 en 2 is het in overleg met de leerkracht toegestaan om aanwezig te zijn bij het uitdelen van de traktatie. Vanaf groep 3 t/m 8 is het wel toegestaan om te trakteren maar mag je daar als ouder niet bij aanwezig zijn. In de algemene informatie van de school staat aangegeven dat er geen snoep, of enkel gezond snoep wordt uitgedeeld. Als ouderraad onderstrepen wij dit advies van de school.

Gymkleding:
De gymspullen van groep 1 en 2 blijven op school. Het is wel belangrijk dat alle spullen goed herkenbaar zijn voor de kinderen en voorzien zijn van de naam. Het is raadzaam om een aantal keren per jaar te controleren of de schoenen nog goed passen.

Vanaf groep 3 t/m groep 8 nemen de kinderen wekelijks de kleding mee naar school en weer terug naar huis. Voor meisjes is het raadzaam om een gympakje en/of een kort broekje en een shirt mee te geven. Voor de jongens is een broekje en een shirt prima. De gymschoenen moeten voorzien zijn van een stevige zool.

Ophalen in cirkels:
De kinderen van groep 1 tot en met groep 3 worden na schooltijd door hun leerkracht naar het schoolplein begeleid. Daar wachten ze in de “cirkel” totdat een ouder/voogd of oppas hen ophaalt.

Heeft  u vragen of opmerkingen over deze informatie dan horen wij dat graag!!

Namens de ouderraad,
Desirée Schaapkens, voorzitter