Basisschool Sint Martinus Heerlen
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
April 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl

 
Belangrijke data:
 
 • Woe. 1 april: GIPS-project groep 7.
 • Vrij. 3 april: Goede Vrijdag, Paasviering
 • Maandag 6 april: vrij i.v.m. 2e Paasdag.
 • Woe. 8 april: 20.00 MR-vergadering.
 • Maa. 13 april spreekuur maatsch. werk.
 • Di. 14 april: 20.30 OR-vergadering.
 • Do. 16 april: schriftelijk verkeers-examen voor groep 7. Veel succes !
 • Za. 18 april: 19.00 presentatiemis voor de Communicantjes i.d. Martinuskerk.
 • Di. 21, woe. 22, do. 23 april: cito-eind-toets voor groep 8. Veel succes !
 • Vrij. 24 april: Koningsspelen, Oranje boven !!
 • Za. 25 april t/m zo. 10 mei: vrij i.v.m. de meivakantie.
 • Maandag 4 mei: 20.00 uur de 4 mei herdenking bij de Martinuskerk. We hopen ook dit jaar weer op een grote opkomst van jong en oud.
 • Zo. 10 mei: moederdag. Proficiat voor alle moeders !
 
Data schoolreis Gaia Zoo Kerkrade:
 
 • Groep 1 t/m 4: donderdag 18 juni. Wilt u uitzwaaien ? De bus vertrekt om 10.30 uur en is weer terug op school om 15.30 uur.
 • Groep 5 t/m 8: dinsdag 16 juni.    Wilt u uitzwaaien ? De bus vertrekt om 9.40 uur en is weer terug op school om 16.30 uur.
 
 
"Bevoegdheid medisch handelen op school".
 
Onderstaand artikel wil ik u als ouders niet onthouden om u enige duidelijkheid te geven omtrent bevoegdheid medisch handelen op school en waar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt.
 
"In een recent rapport dat op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-schap is geschreven door het Nederlands Jeugd Instituut, wordt geconstateerd dat er in Nederland wettelijk gezien weinig ruimte is voor medisch handelen op school. Zo is een leerkracht wettelijk niet bevoegd om injecties te geven. Zelfs als een leerkracht daarvoor 'opdracht' krijgt van een arts, mag dat alleen maar wanneer die arts 'toezicht' en 'tussen-komst' kan garanderen. Dat zal in de meeste situaties geen realistische optie zijn.
Ook als schoolpersoneel dat op verzoek van de ouders doet, is het wettelijk gezien in overtreding. Aldus het rapport.
Ook stelt het rapport dat het Model protocol medisch handelen op scholen, opgesteld door de PO-raad, onjuistheden bevat. Dit is een probleem, zeker gezien de achtergrond van passend onderwijs. Momenteel zijn de ministeries van Volksgezondheid en OCW in overleg om te zien welke juridische (on)mogelijkheden er zijn. Zodra daar duidelijkheid wordt verschaft, zal dat in de Arbocatalogus PO worden vermeld.
Dat betekent dat de redactieraad van de Arbocatalogus voor het primair onderwijs adviseert om tot het moment dat daarover duidelijkheid ontstaat, geen medische handelingen te (laten)  verrichten door personen die daarvoor niet medisch bevoegd zijn."
 
Bron: artikel uit "Direct" vakblad voor schoolleiders.
 
Nieuwe CAO in het onderwijs:
 
Komend schooljaar gaat de nieuwe cao in werking binnen het primair onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de werkuren van onderwijspersoneel. In de klas zullen de kinderen er niets van merken. Toch zullen we als school strikter moeten kijken naar de werkbelasting van ons team. Steeds meer maatschappelijke zaken komen de school binnen, denk bijvoorbeeld aan omgaan met pesten, seksualiteit, sociale media. Daarbij alle onderwijskundige ontwikkelingen waar scholen mee te maken hebben zoals bijvoorbeeld passend onderwijs. Kortom mooie uitdagingen om als school mee aan de slag te gaan. Binnen de nieuwe cao ontkomen we niet aan het vraag-stuk van de ervaren werkdrukbelasting. Hieraan zullen we, zeker wat betreft de werkuren, mee te maken krijgen en aandacht aan moeten geven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het organiseren van naschoolse activiteiten. We houden u hierover uiteraard op de hoogte.
 
Paasviering / Goede Vrijdag 3 april:
 
Om 9.00 uur gaan we met de hele school naar de Martinuskerk voor een kinderdienst. Door het bijzonder slechte en natte weer gaan we geen Paaseieren zoeken in de natte wei, maar organiseren we een "kampioenschap paaseieren-titschen" binnen school. Hopelijk hebben we volgend jaar wel iets beter voor-jaarsweer. We verlangen allemaal naar de lekkere warme smile !
 
Het Jeugdcultuurfonds: creatieve en kunstzinnige vorming voor alle kinderen:
 
De Gemeente Heerlen vindt dat alle Heerlense kinderen aan kunstzinnige of culturele cursussen of activiteiten moeten kunnen meedoen - ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs.
Daarom dragen wij jaarlijks bij aan het Jeugdcultuurfonds. Elk kind in onze gemeente moet namelijk de kans krijgen om zich uit te leven op het creatieve of culturele vlak: in een toneelclub, een muziekvereniging of een cursus schilderen bijvoorbeeld.
Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een culturele vereniging.
Het Jeugdcultuurfonds kan dan een bijdrage leveren tot maximaal € 419,75 per jaar per kind. Een voorwaarde os dat het gezinsinkomen niet hoger is dan maximaal 120% van de bijstandsnorm.
Meer informatie ? www.jeugdcultuurfonds.nl/limburg of stuur een e-mail naar limburg@jeugdcultuurfonds.nl
 
Jeugdvoorstelling Arcus voor groep 3-4:
 
Op 4 maart gingen de kinderen van de groepen 3 en 4 naar een theatervoorstelling van het Arcuscollege. Er werden drie toneelstukjes opgevoerd. Toen we terug waren op school hebben de kinderen van groep 3/4  getekend en geschreven over wat ze gezien hebben. Luna tekende de vier jagers die een vogel gaan vangen uit het boek: Ssst! we hebben een plan. De andere boeken die werden na verteld zijn: Ik lust wel een kindje en Boer Boris gaat naar zee. Voor de terugweg kregen we ook nog iets lekkers mee. Op de volgende pagina enkele tekeningen van kinderen uit groep 3-4 over deze geslaagde jeugdvoorstelling die onze groepen 3 en 4 hebben bezocht.
 
 
 

Team St. Martinusschool wenst alle
kinderen en ouders hele mooie Paasdagen !