Basisschool Sint Martinus Heerlen
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
Maart 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info@bsmartinus.nl
website: www.bsmartinus.nl

 
Belangrijke data:
 
 • Maandag 2 maart: 20.30 uur vergadering van de Ouderraad.
 • Dinsdag 10 maart: 20.00 uur vergadering van de Medezeggenschapsraad.
 • Woensdag 11 maart: groep 4 gaat vandaag op excursie naar Bakkerij Voncken.
 • Woensdag 18 maart: verkiezingen van de Provinciale Staten.
 • Zaterdag 21 maart: Preuvenemint Martinus groep 8. Afsluiting OPEDUCA-kookproject voor ouders van groep 8.
 • Maandag 23 maart: 19.30 uur vergadering van de School Advies Commissie.
 • Woensdag 25 maart: Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS-project) voor groep 7.
 • Vrijdag 27 maart: groep 2 heeft vrij i.v.m. ADV. Groep 1 had al vrij op vrijdag.
 • Vrijdag 27 maart: 2e rapport gaat mee naar huis voor groep 3 t/m 8.
 • Zaterdag 28 naar zondag 29 maart: zomertijd gaat in. De klok gaat 1 uur vooruit.
 • Dinsdag 31 maart: laatste werkdag voor onze conciërge Michel Lemmens. Hij gaat officieel met pensioen. Michel zal hierna wel 2 ochtenden per week doorgaan als vrijwillige conciërge. Op deze dinsdag 31 maart zullen wij onze conciërge Michel  op feestelijke wijze  zijn laatste officiële werkdag vieren.
 
 
 
 
 
 
Informatie van de GGD:
 
Hierbij ontvangt u aanvullende informatie over de vaccinaties van de jongens en meisjes geboren in 2006.
 
U bent al geïnformeerd dat de GGD Zuid Limburg in maart van 2015 start de vaccinatiecampagne  tegen BMR (Bof, Mazelen, Rodehond), DTP (Difterie, Tetanus, Polio). Alle jongens en meisjes die geboren zijn in 2006 ontvangen enkele weken voor de vaccinatiesessie een persoonlijke uitnodiging.
 
Aanvullende informatie is dat de 9 jarigen worden uitgenodigd in maart of september/oktober, afhankelijk van de postcode van hun woonadres.
De postcodes die in maart 2015 opgeroepen worden staan vermeld op de GGD website
www.GGDZL.nl  
 
Parkstad Limburg Stadion (Roda Stadion): donderdag 26 maart.
 
Evaluatie Carnaval:
We hopen dat iedereen heeft genoten van een gezellige en vrolijke carnavalsperiode. Op school hebben we weer een sfeervolle en gezellige carnavalsdag georganiseerd. Met natuurlijk bezoek van De Vlavrèters én de Winkbülle. Onze Jeugdprins Tijn en ons Bloemenmeisje Merle waren uiteraard het stralende middelpunt van deze dag. Wilt u de fotoreportage bekijken, ga dan naar onze website: www.bsmartinus.nl
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de foto: Merle en Tijn.
CITO toetsen digitale afname.
2 keer per schooljaar (januari- februari en mei-juni) worden de CITO toetsen afgenomen. Het onderwijsleerproces en toetsing hangen nauw met elkaar samen. Om de ontwikkeling van een leerling over langere tijd te volgen zijn er onafhankelijke toetsen (bijvoorbeeld CITO). Methode onafhankelijke toetsen zijn bedoeld om naast dagelijkse observaties op objectieve wijze de vaardigheden van de leerling in kaart te brengen. Resultaten maken zichtbaar wat het onderwijs oplevert. Zo kan er bepaald worden of het huidige onderwijsaanbod aansluit bij de ontwikkeling en mogelijkheden van de leerlingen en van groepen leerlingen. Toetsen zijn een hulpmiddel voor de leerkracht om het onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen op het niveau en de behoeften van de leerling.
Misschien heeft uw zoon of dochter thuis verteld dat hij of zij 1 of meerdere CITO toetsen digitaal heeft gemaakt of dat een toets op een andere manier dan gebruikelijk is afgenomen (uitvergroting, in een andere ruimte, individuele afname). Bij eerlijk meten laat een leerling zien wat hij echt kan.  In sommige gevallen bijvoorbeeld bij  leerlingen met dyslexie, dyscalculie, concentratie problemen mag de leerkracht kleine aanpassingen aan de toets omstandigheden doen om de toets beter aan te laten sluiten bij de leerlingen. Uitgangspunt hierbij is dat het te meten concept hierdoor niet verandert. Hierdoor blijven de resultaten vergelijkbaar met die van andere leerlingen.
Heeft u nog vragen over deze adaptieve manier van toetsen, dan kunt u zich wenden tot de intern begeleider, juffrouw Susan Borghans.

Zoektocht naar waterleven:
De kinderen van groep 7A en groep 2A hebben afgelopen vrijdagochtend een bezoek gebracht aan de Weltervijver en omgeving. Meerdere kinderen hadden van thuis een visnetje mee naar school genomen. Er werd driftig in het water geschept op speurtocht naar waterleven. Er werden waterplanten, visjes en waterdieren gevonden. Kortom van alles dat in het water leeft. Naast de educatieve waarde van deze natuuractiviteit stond er zeker ook een sociaal aspect op het programma. De oudere kinderen van groep 7 letten heel goed op dat de jongste kinderen van groep 2 niet te dicht bij de vijver kwamen, zodat ze er in zouden vallen. Dus het sociale aspect om op elkaars veiligheid te letten, was zeker ook een belangrijk onderdeel van deze activiteit.
Bij de foto: nieuwsgierig op zoek naar waterleven.
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.