Basisschool Sint Martinus Heerlen
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
Februari 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info.martinus@innovo.nl
website: www.bsmartinus.nl

 
Belangrijke data:
 
 • Maandag 2 + dinsdag 3 februari: oudergesprekken voor groep 1+2.
 • Maandag 9 februari: spreekuur School Maatschappelijk Werk.
 • Vrijdag 13 februari: carnavalsviering op de St. Martinusschool. Natuurlijk zijn de Jeugdprins Tijn en Bloemen-meisje Merle hierbij aanwezig. We maken er een gezellige, feestelijke en doldwaze Vlavriedig van samen met CV De Vlavrèters.
 • Zaterdag 14 t/m zondag 22 februari: Carnavalsvakantie.
 • Donderdag 26 en vrijdag 27 februari: adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs voor de ouders van groep 8.
 
Extra toezicht door politie gericht op  foutparkeerders rondom school.
 
De afgelopen weken en de komende periode wordt er door de politie extra gecontroleerd op foutparkeerders (zowel in uniform als in burger). Met name tegen foutparkeerders tegenover school bij de gele streep zal verbaliserend worden opgetreden. In de afgelopen weken hebben 8 foutparkeerders een proces verbaal toegestuurd gekregen à     € 97,50. Zonde van het geld, maar belangrijker is de veiligheid van uw én onze kinderen waar wij deze oproep dan ook weer krachtig laten horen. We hopen dat u ook kiest voor de veiligheid ! Dank voor uw hulp én uw begrip !
 
 
 
Spelgedrag en omgangsvormen.
 
Alle scholen in Nederland zijn bezig rondom het thema pesten. Ook wij als St. Martinusschool zijn hier volop mee bezig. Gedurende dit schooljaar zijn we bezig met een oriëntatie op weg naar de keuze voor een nieuwe methode Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Wij willen daarmee nog beter werken aan de voorbereiding om hier structurele aandacht aan te geven. Momenteel werken we met de PAD-methode (een van de goedgekeurde methodieken) en toch zijn we op zoek naar een nog betere methode waarmee wij structureel kunnen werken aan spelgedrag, omgangsvormen en pesten.
Zoals u misschien nog weet hebben wij vorig schooljaar een speciale informatieavond georganiseerd rondom het thema pesten. Binnen ons team hebben we ook zeer regelmatig aandacht voor het spelgedrag tijdens de pauzemomenten. Momenten waar kinderen in een vrijere omgeving met elkaar moeten leren omgaan door bijvoorbeeld met elkaar te spelen. Soms zien we dat kinderen een ruzie of probleem nog niet mondeling kunnen oplossen, maar bijvoorbeeld door de ander te slaan. Als school zullen wij dit altijd afkeuren en proberen een probleem met de betreffende kinderen uit te praten. Vaak betrekken we kinderen bij het bedenken van een oplossing of geven zelf het goede voorbeeld. Soms is een tijdelijke time-out zo'n oplossing, waarbij kinderen tijdelijk bij elkaar uit de buurt blijven. Het uiteindelijke streven is erop gericht dat we met elkaar willen samenwerken en samenspelen. Hierbij hebben wij de steun van ouders natuurlijk nodig. Altijd met elkaar in gesprek blijven is erg belangrijk.
We zullen u op de hoogte houden over de uiteindelijke keuze van onze nieuwe methode Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Samen met u als ouders en de kinderen willen we blijven werken aan goede omgangsvormen tussen kinderen. Samen sterk !
 
 
 
Jeugdprins Tijn en Bloemenmeisje Merle !
 
Op de foto:  de kersverse Jeugdprins en het Bloemenmeisje tijdens de medaillehuldiging op Martinus.
 

De dag na het officiële uitroepen bij De Vlavrèters hebben we onze nieuwe Jeugdprins Tijn Kerkhoff en Bloemenmeisje Merle Geurts  uit groep 6 natuurlijk ook op school in het zonnetje gezet. Als kersverse Jeugdprins en Bloemenmeisje hebben ze natuurlijk de echte Martinusmedaille ontvangen.
Vrijdag 13 februari gaan we samen met de hele school de enige echte Vlavriedig vieren. Voor groep 1 t/m 4 zal dit in de ochtend gebeuren en voor groep 5 t/m 8 zal dit vanaf 12.30 - 14.30 uur plaatsvinden in onze grote carna-valshal. We wensen iedereen veel plezier tijdens de vastelaovend, Alaaf !
 
 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2015-2016.
 
Afgelopen week hebben we het voorstel vakantieregeling voor Zuid en Midden Limburg ontvangen voor het schooljaar 2015-2016. Hierbij geven we dit meteen aan u door:
 
 • Herfstvakantie: 26-30 okt. '15.
 • Kerstvakantie: 21 dec. '15 - 1 jan. '16.
 • Carnavalsvakantie: 8-12 febr. '16.
 • Paasvakantie: 25-29 maart '16.
 • Meivakantie: 25 apr. - 6 mei '16.
 • Pinksteren: 16+17 mei '16.
 • Zomervakantie: 25 juli - 2 sept. '16.
 
Aangezien Hemelvaart in de meivakantie valt zullen we een andere datum moeten zoeken voor de Communieviering. We zullen dit in overleg met de Parochie gaan voorleggen. Zo gauw er een datum bekend is zullen we dit via onze website kenbaar maken.
 
Griepgolf.
 
Jammer genoeg is de griepgolf dit schooljaar ook op onze school neergedaald. We hebben dagen gezien waarbij een enkele klas zelfs gehalveerd was door de ziektegolf. Vaak dezelfde klachten: koorts, verkoudheid, overgeven. Heel vervelend voor de kinderen. Wie wil er nou ziek zijn, niemand natuurlijk. Soms kwam het ene kind weer terug na een ziekteperiode en bleef een ander kind thuis omdat het ziek was geworden. Ook voor school even aanpassen tijdens bijvoorbeeld toetsmo-menten. Werk inhalen voor zieke kinderen die afwezig zijn geweest.
Het is helaas niet anders. We hopen dat iedereen spoedig weer helemaal zal herstellen van deze vervelende ziektegolf. Zowel kinderen, ouders als leerkrachten. Beterschap aan alle zieken en hopelijk een spoedig herstel.
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.
ALAAF !