Basisschool Sint Martinus Heerlen
Nieuwsbrief
Basisschool St.Martinus
Januari 2015
De Doom 11
6419 CW Heerlen
Tel.: 045 - 5711559
e-mail: info@bsmartinus.nl
website: www.bsmartinus.nl

 
Belangrijke data:
 
  • Maandag 12 januari: spreekuur School Maatschappelijk Werk.
  • Maandag 12 januari: om 12.00 uur zetten we de nieuwe Jeugdprins en het nieuwe Bloemenmeisje van De Vlavrè-ters even in het zonnetje na hun uitroeping.
  • Donderdag 15 januari: 20.30 uur verga-dering van de Ouderraad.
  • Vrijdag 23 januari: groep 2 heeft vandaag vrij i.v.m. ADV. De kinderen van groep 1 hebben elke vrijdag vrij (4-jarige kleuters).
  • Maandag 26 januari: 20.00 uur verga-dering van de Medezeggenschapsraad.
  • Vrijdag 30 januari: de rapporten voor de kleuters gaan mee naar huis.
 
De beste wensen voor het nieuwe jaar 2015.
 
Na de Feestdagen en Kerstvakantie willen wij u allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar 2015 doorgeven ! We hopen dat u allen in huiselijke kring en/of met familie hele gezellige en sfeervolle dagen hebt gehad. Als school zijn we altijd weer blij dat ons school-gebouw geen ongenode gasten heeft gehad of dat er sprake is geweest van vernieling of vuurwerkschade. Elk jaar opnieuw zijn we blij als we geen onverwacht telefoontje hebben gehad. Denk maar aan de 2 scholen in Uden die door een grote brand bijna helemaal zijn afgebrand. We hopen dit ook nooit mee te hoeven maken. Met nieuwe energie gaan we samen verder in het nieuwe jaar !!

Terugblik op Operatie Schoenendoos.
 
In de eerste 2 weken van afgelopen december hebben we weer onze jaarlijkse Operatie Schoenendoos St. Martinus georganiseerd.
Het was weer hartverwarmend om te zien hoeveel speelgoed en kinderkleding er is ingezameld in 2 weken tijd.
Met hulp van de vrijwilligers van Stichting Medische Hulpverlening Oost-Europa (SMHO) en de kinderen, hebben we alle dozen weer naar de Roemeense vrachtwagen gebracht. Deze is vervolgens na het inladen meteen vertrokken naar Roemenië. Gelukkig zijn alle spullen vóór Kerstmis in Roemenië aangekomen. Op onze website kunt u naast de foto's op onze school, ook foto's bekijken van de school in Roemenië waar uw speelgoed en kinderkleding is terecht gekomen. De school heeft ervoor gezorgd dat alle spullen zijn verdeeld over alle gezinnen. Ze waren er enorm blij mee, zoals u op de foto's kunt zien.
We gaan door om elke eerste 2 weken van de decembermaand weer speelgoed en kinderkleding te verzamelen. Hiermee willen wij de taak van Martinus overnemen. We willen hiermee aan onze kinderen doorgeven oog te hebben voor een ander.
Enorm bedankt voor uw hulp en hopelijk mogen we komende decembermaand 2015 weer op uw hulp rekenen.

Bij de foto: een klas blije kinderen in Roemenië.
 
Extra ondersteuning op school.
 
In het basisonderwijs is het gebruikelijk dat indien een kind extra ondersteuning nodig heeft op een bepaald terrein, dat er werd gewerkt met een handelingsplan. Daarnaast worden er in iedere groep groepsplannen gehanteerd. Deze dienen om zichtbaar te maken hoe er binnen de diverse vakgebieden gedifferentieerd wordt, voor wat betreft instructie en begeleiding. In de achterliggende jaren hebben veel scholen hier hard aan gewerkt met de nodige tijd en energie in de administratieve afhandeling van zowel handelingsplan en/of groepsplan. Steeds vaker hoorde je dat dit een enorme belasting was die tot een behoorlijke werkdruk resulteerde.
Gelukkig heeft de Onderwijsinspectie hierin meegedacht en de verplichting van handelings-plan en groepsplan niet meer verplicht gesteld.
 
Wij gaan daarom als St. Martinusschool nu een aangepaste visie vormen hoe we deze extra hulp gaan weergeven binnen onze school-administratie.  We zullen hier gedurende dit verdere schooljaar voor gebruiken om deze visie verder gaan uit te werken met als doel  een deel van de ervaren werkdrukbelasting weg te nemen en daardoor meer energie voor ons mooie onderwijsvak over te houden: het dagelijks werken met uw en onze kinderen !
We blijven dus doorgaan met het bieden van extra zorg en ondersteuning bij die kinderen die dit nodig hebben. Alleen de administratieve verwerking zal uiteindelijk op een andere en efficiëntere wijze plaatsvinden.
 
Welkom terug op school juffrouw Manon en juffrouw Niki.
 
Na hun zwangerschapsverlof zijn collega's juffrouw Manon Claus-Wetzels in groep 7A en juffrouw Niki Ubaghs in groep 4 weer terug op school. We wensen hen van harte welkom terug en veel succes én werkplezier !
Tevens bedanken we juffrouw Connie Senden die het zwangerschapsverlof van Juffrouw Niki heeft ingevuld in groep 4. Ook bedanken we juffrouw Joyce Savelkoul die het zwangerschapsverlof van juffrouw Manon heeft ingevuld in groep 7A. We zijn momenteel bezig om te kijken wie het ouderschapsverlof van juffrouw Manon gaat invullen op donderdag en vrijdag. Ik hoop van harte dat we hiervoor weer juffrouw Joyce Savelkoul kunnen inzetten. We zijn in afwachting van ons schoolbestuur of dit kan doorgaan.
 
Bezoek onze website: www.bsmartinus.nl
 
Voor actuele informatie, mededelingen, leuke fotoreportages van schoolactiviteiten kunt u terecht op onze website.
Verder kunt u ook ons schoolgids met schoolkalender terugvinden. Hoe wij onze zorg hebben georganiseerd kunt u teruglezen in ons zorgplan.
Actuele informatie omtrent Passend Onderwijs kunt u lezen in ons School Ondersteunings Profiel en via de "links" kunt u ook veel educatieve websites bezoeken.
Nieuwsgierig: ga naar www.bsmartinus.nl
 
 
Met vriendelijke groet,
Team St. Martinusschool Welten.