Basisschool Sint Martinus Heerlen
Begroting 2012-2013        
         
Uitgaven Begroot   Inkomsten Begroot
         
  2012-2013     2012-2013
         
Cultuur € 0,00   Ouderbijdrage € 4.500,00
St. Nikolaas € 1.500,00   Oud papier € 50,00
Paasbrunch € 150,00   Kerstactiviteit € 0,00
Communie € 180,00   Filmochtend € 100,00
Schoolreis € 3.300,00   Sponsoractie € 0,00
Schoolverlaters € 0,00   Schoolverlaters  
Spellen overblijven € 550,00   Vrijval reserve spellen € 550,00
Luizenzakken € 0,00   Luizenzakken € 0,00
Diverse kosten € 180,00      
Bankkosten € 150,00   Rente € 100,00
NKO-contributie € 190,00      
         
         
         
Totaal uitgaven € 6.200,00   Totaal inkomsten € 5.300,00
         
Winst € 0,00   Verlies € 900,00
         
Totalen € 6.200,00   Totalen € 6.200,00